ĐIỆN LẠNH DU BAI TẠI THÀNH THÁI – QUẬN 10

ĐIỆN LẠNH DU BAI TẠI QUANG TRUNG – GÒ VẤP

ĐIỆN LẠNH DU BAI TẠI XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH – QUẬN BÌNH THẠNH

ĐIỆN LẠNH DU BAI TẠI BỜ BAO TÂN THÁNG – QUẬN  TÂN PHÚ

ĐIỆN LẠNH DU BAI TẠI HỒ VĂN LONG – TÂN TẠO, BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN LẠNH DU BAI TẠI ĐƯỜNG TÔ KÝ – QUẬN 12
TP. HỒ CHÍ MINH